DiSC Discovery

Optimaal samenwerken kan pas als je jezelf en anderen begrijpt. Het DiSC Discovery Persoonlijkheid Profiel geeft u inzicht in uw persoonlijkheid en leiderschapsstijl. Neem de uitdaging aan om uzelf en anderen beter te leren kennen.

Doelgroep
Van leidinggevenden, managers, teamleiders tot en met CEO’s die hun leiderschapsstijl in kaart willen brengen of verder willen ontwikkelen. Mensen die zichzelf en anderen beter willen leren begrijpen en daardoor bijvoorbeeld beter in een team kunnen samenwerken.

Het is ook geschikt voor mensen die in het algemeen interesse hebben in persoonlijkheid profielmodellen en de toepassing hiervan in hun leven.

Onderwerpen
Tijdens het Persoonlijkheid Profiel leert u:
– de sterke en zwakke punten van uw eigen persoonlijkheidsprofiel en dat van anderen;
– welke werkomstandigheden u het meest motiveren;
– beter in een team te werken door elkaar sterke punten in te zetten en elkaar zwakke punten aan te vullen;
– hoe u kunt werken aan een strategie voor zinvolle veranderingen;

Resultaat
Na het volgen van deze DiSC Persoonlijkheid Profiel heeft u:
– een overzicht van uw persoonlijkheidssterkten en uw gedragstendensen;
– meer inzicht in hoe u prive en beroepsmatig relaties kunt verbeteren;
– meer begrip van conflicten en communicatiestoornissen

Wat is DiSC Discovery? 
Het persoonlijkheid profiel systeem DiSC (afgekort DiSC Discovery) is een methodiek op basis van de theorie van de Amerikaanse psycholoog William Marston uit 1928. Hij beschreef een model dat het menselijk gedrag in vier waarneembare tendensen verdeelde:

D – Dominant
l – Invloed
S – Stabiel
C – Consciëntieus

De gedrags- en communicatiewetenschapper John Geier ontwikkelde hierop een methode waarmee het individuele gedragspatroon onmiddellijk geanalyseerd kon worden.
Deze methode is de grondslag voor het DiSC Discovery model, dat sinds 1972 in gebruik is en in
1994 herzien en opnieuw is gevalideerd. De afgelopen 35 jaar is DiSC Discovery reeds door
meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gebruikt. De betrouwbaarheid van DiSC Discovery ligt
rond de 92% en is daarmee internationaal een van de meest betrouwbare leerinstrumenten die er zijn te verkrijgen op de Europese en de Amerikaanse markt.

Waar staat DiSC precies voor?
D – Dominant: bereiken van eigen doelen, eigen werkwjze, overwjnnen van weerstand 
l   – lnvloed: anderen beïnvloeden, overtuigen en aardig vjnden en gevonden worden 
S  – Stabiel: samenwerken met anderen in een harmonieuze sfeer, in staat zijn stabiliteit
te creëren in de omgeving
C  – Consciëntieus: kwaliteit leveren, werken volgens regels en procedures

DiSC Discovery is nu ook online te koop voor € 89,95 per rapportage (voor particulieren incl. BTW).
U kunt dit bestellen via onze online shop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *