Dag 7. een vertelling met een Midrasj uitleg

Toen Jezus stierf werd daarmee lichaam en ziel van het joodse volk berecht en van alle heidenvolken. Lichaam en ziel zijn één. Zijn lichaam moest lijden om ook onze lichaam en ziel te herstellen. Ziel en lichaam zijn onafscheidelijk.
Ons lichaam is onderhevig aan onze wil, onze ziel en dat maakt het best ingewikkeld in ons leven. Het oog van Eva zag de mooie vrucht en zij pakte met haar handen de vrucht. Haar gedachte was de basis voor haar handelen.

De Midrasj* zegt dat lichaam en ziel worden samen berecht. Jezus heeft voor ons die berechting op zich genomen.

Het volgende is een Midrasj vertelling hierover.

Een koning van vlees en bloed had een tuin. Daarin waren mooie vroege vruchten. Daarin plaatste hij twee wachters, één manke en één blinde.
De manke zei tegen de blinde: “Mooie vroege vruchten zie ik.” De blinde zei hem: “Alsof ik zie!” De manke zei hem: “Alsof ik kan lopen!” (Maar) de manke reed op de rug van de blinde en ze gingen en namen de vroege vruchten.
Na dagen kwam de koning en zat boven hen in het gericht. Hij zei hun: “Waar zijn de vroege vruchten?” De blinde zei hem: “Alsof ik zie!” De manke zei hem: “Alsof ik kan lopen!” De koning was alert. Wat deed hij? Hij liet de ene rijden op de rug van de andere: en ze wandelden. De koning zei tegen hen: “Zo deden jullie en aten jullie!”

Rabbi Sjimon bar Jochai

Uitleg van de parabel
Deze midrasj vergelijkt lichaam en ziel met een blinde en een manke wachter die ieder voor zich niet tot kwaad in staat zijn, maar samen wel. Ons handelen komt voort uit onze ziel.

*Midrasj Midrasj (Hebreeuws: מִדְרָשׁ, midrāš, “onderzoek” of “uitleg”, meervoud midrasjiem) is een rabbijnse methode van Bijbel-exegese. De uitlegging kan een enkel vers betreffen of een volledig Bijbelboek. Het kan ook verwijzen naar een compilatie van lessen, in de vorm van commentaar over de Thora (Hebreeuwse Bijbel).

Gebed
Dank u Jezus dat wij genezen zijn in ziel en lichaam door uw dood aan het kruis.

Het is zondag dus geen opdracht.