Dag 6. Vader vergeef het hen

Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen

Deze opmerking zegt zoveel meer dan wij vaak beseffen. Het zit hem namelijk in het tweede deel van de zin (want ze weten iet wat ze doen). Allereerst is het goed om te weten dat er in de bijbel onderscheid gemaakt wordt tussen bewuste oftewel opzettelijke zonde en onbewust gedane zonden. Voor de onbewuste zonden werden offers gebracht in de tempel. Voor de bewuste zonden echter werden er straffen opgelegd. Men moest de persoon in kwestie vergeving vragen voor het opzettelijk kwetsen, bestelen of voor doodslag. Men was dan afhankelijk van diens genade. Er stond daarnaast ook een straf op en die varieerde van flinke schadevergoedingen en terugbetalingen bij diefstal, tot de doodstraf bij overspel of doodslag.

Jezus zegt hier dat het joodse volk en zij die onderdeel waren van Zijn executie, onschuldig waren. Ze deden deze zonde dus niet opzettelijk. Ze zagen het als

een heilige oorlog, de straf op – volgens hen – Zijn blasfemie en daarin herkenden zij hun Messias, die God was niet. God als mens, gaat en ging er niet in.
Zo verblind als ze waren geloofden ze dat met deze kruisiging recht gedaan werd. Wij kunnen dat achteraf nauwelijks geloven. Jezus doorzag hun hart en geloofde dat ze uit onwetendheid handelden.

Nu staat in Numeri 35 dat een ieder die een ander per ongeluk vermoord ‘onschuldig’ is en naar een vrijstad mag gaan. Het is daar een veilige haven voor ‘de moordenaar’ en niemand mag hem daar ombrengen. Mocht hij echter de stad verlaten, dan was hij vogelvrij. Nu was het ook zo dat op het moment dat de Hogepriester overleed, iedereen die in een vrijstad zijn toevlucht had gevonden op dat moment vrij man werd.
Jezus zette met deze woorden, hier op dit moment, het Joodse (en het Romeinse Volk) vrij, want toen Hij overleed, Hij is onze Hogepriester, waren ze verlost van het door hen in onwetendheid aangedane kwaad. Het Hemelse Jeruzalem was en is onze vrijstad en daarmee Jezus onze Koning en Messias. Was men in de laatste 2000 jaar van deze uitleg uitgegaan, dan had het antisemitisme minder voedingsbodem gehad.

Gebed
Heer leer mij met goede ogen naar eenieder te kijken die mij pijn doet. Leer mij te onderscheiden of iets opzettelijk is of niet is en mezelf niet te verliezen in mijn eigen gedachten en gevoelens.

Opdracht
Kun je zelf situaties voor ogen halen dat je uitging van opzet terwijl het niet zo was. Dan blijkt vergeven een stuk makkelijker toch?