Dag 40. De voetwassing

Lees Joh. 13

In Johannes 13 lezen we over de voetwassing. Nu was het wassen van voeten een gewoon gebruik in het Midden Oosten. Voor het aan tafel gaan werden handen en voeten gewassen. Het was een symbool van reinheid en gastvrijheid. Had men dienaren dan werden de voeten gewassen door de slaven. Had men deze slaven niet dan moest ieder zijn eigen voeten wassen.

Nu staat er in het begin van de bijbel dat Abraham op een dag hoog bezoek kreeg (hij buigt voor ze en noemt zichzelf een dienstknecht) en ondanks zijn slaven die hij had, moesten de gasten hun eigen voeten wassen. In het Testament van Abraham staat dat Abraham de voeten van de gasten waste (A6.6). De bijbel geeft dat echter niet aan. Menig rabbijn heeft zijn hoofd hierover gebogen waarom hij dit niet door zijn knechten liet doen. Ook Lot gaf de gasten water en waste niet zelf de voeten. Men denkt dat de reden is dat ze Heilig waren en dus op heilige grond stonden waar ze geen toegang hadden.

Jezus wast wel de voeten van de discipelen bij een maaltijd die hij georganiseerd had in de bovenkamer. Er staat specifiek ‘in de bovenkamer’. De Tempel had namelijk bovenkamers en dat waren de vertrekken van de priesters. Daar konden ze slapen, overdag eten en studeren. Het woord voor ‘boven’ in het Hebreeuws is ‘alyah’ en betekent opgaan. De kamers waren bedoeld om geestelijk ‘op te gaan’. Als Jezus zegt ‘In mijn huis zijn vele woningen’, dan bedoelt hij de priestervertrekken in de Tempel. Jezus zelf is de Tempel en we mogen bij Hem intrek nemen.

Deze maaltijd was voorafgaand aan Zijn sterven en het was dus een bijzondere

tekst en tekening: Gertruud Bakker

aangelegenheid. Nu legde Jezus, gelijk in het begin, Zijn bovenkleed af, waarna Hij gekleed was als slaaf en waste als een knecht de voeten van Zijn leerlingen. Hij, die als slaaf verkocht* zou worden, laat zien dat Hij afdaalt naar de mens om Hem te dienen. Zelfs Zijn grootste vijand Judas bedient Jezus hier. Hij schrikt er dus niet voor terug om ook Judas zijn voeten te wassen.

Wat wilde Jezus hiermee nog meer zeggen? We kijken even terug naar de Tempeldienst. De priesters en de hogepriester moesten hun voeten en handen wassen, voordat ze de Tabernakel binnen gingen, bij het koperen wasvat. Ze konden niet met smerige voeten het heiligdom betreden. Nu wijst alles ernaar dat Jezus met deze handeling hen aanneemt als priesters en uiteindelijk sommigen aanneemt tot hogepriesters.
De hogepriester moest de ‘lammeren weiden en hoeden’. Hij moest onderwijs geven en recht spreken tussen mensen. Dit zie je ook Petrus doen in Handelingen 5 bij het verhaal van Ananias en Saphira.
Het Heilige der Heiligen bestond niet meer op aarde. De oude priesterdienst was verouderd en kon worden weggedaan (Hebreeën 8:15). Er is nu een nieuw priesterschap en we mogen zelfs opgaan tot het hogepriesterschap. Dat laatste is een weg van jezelf afleggen, van heiligheid, recht en gerechtigheid, van onderscheid, wijsheid, liefde en geduld.

In deze bovenkamer wilde Jezus zeggen: ‘Ik maak jullie tot priesters, heb deel aan deze Tempel die Ik zelf ben . Alleen priesters doen dienst in de Tempel. Een priester dient en gaat niet voor eigen eer. Wees bereid dezelfde weg te gaan.’

* De prijs voor een slaaf was 30 zilverlingen. Exodus 21:32. Dat kreeg judas voor zijn verraad.

Gebed
Dank U Vader dat we mogen opgaan tot de ware priesterdienst. Door U en onze naaste te dienen. Leer mij uw wegen en maak ons Uw paden bekent.

Opdracht
Weet je hoe de tempel er uitzag? Kijk eens op internet naar de maquette van de Tempel. Dan kun je de bovenkamers zien en hoe de Tempel is opgebouwd.