Dag 39. Palmpasen (deel 2)

Vandaag kijken we naar de teksten die over Refidiem gaan.

In Exodus 17:8 hadden de Amalekieten Israël aangevallen en werden de Amalekieten bij Refidiem verslagen doordat Mozes zijn armen met Gods staf omhoog moest houden.

Bij ditzelfde Refidiem had het volk dorst en kwam er water uit de rots door op een rots te slaan. Het woord refidiem staat in het meervoud en betekent genezen en verfrissen. Een arts heet in het Hebreeuws: ‘rofe’. Ze werden bij Refidiem genezen van hun lichamelijke dorst.
Jezus is onze rots en daarmee verwijst deze gebeurtenis bij Refidiem naar Jezus. Paulus zegt dan ook: “Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde; de steenrots nu was Christus” (1 Kor. 10:4). Jezus was in die rots aanwezig in de woestijn zoals Hij in het manna aanwezig was als het brood voor elke dag. Als Jezus deze steenrots is dan is het slaan er op een verwijzing naar Zijn kruisdood. Hiervan staat in Jesaja 53:4: ‘Hij werd door ons geslagen en vernederd. Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld’.
Daar bij dit geestelijke Refidiem wordt alle slechtheid onthoofd. Door Zijn kruisdood en overwint Hij Amalek.

Wie waren de Amalekieten? Deze bevolkingsgroep had geen enkel respect voor God. Daar waar de volken nog spraken van Gods grote daden, in verband met de doorgang door de Rode zee (Jozua 2:8), vielen de Amalekieten de achterhoede van Israël aan. Daar waar de vrouwen en kleine kinderen liepen werden ze getroffen. God is daar zo boos op dat hij in Exodus 17:16 zegt: ‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.’
De Amalekieten zijn erop uit om Gods kinderen te vernietigen. Haman, van de geschiedenis van Esther, was ook een Amalekiet.
De Amalekieten zijn in de verhalen van de Bijbel het archetype voor alles wat slecht is. De joden zien de vervolging in de 2e wereldoorlog als een actie van de geestelijke nazaten van de Amalekieten. Zij leggen de link tussen Poerim (het verhaal van Esther) en de Holocaust.
Die is er ook want in 1947 werden er 10 oorlogsmisdadigers gehangen na het Neurenberg tribunaal. De zonen van Haman waren er ook tien in getal die eveneens gehangen werden.

Het onderstaande filmpje legt haarfijn uit wat nog meer de overeenkomsten zijn.

Nu is in Exodus Amalek verslagen maar niet geheel uitgeroeid en door de generaties heen zal hij de kop opsteken.

Zoals Mozes zijn handen omhoog moest houden zo deed Jezus dit aan het

tekst en tekening: Gertruud Bakker

kruis (de handen werden boven het hoofd gedaan bij kruisiging). Aan het kruis was Hij de rots waaruit water kwam. Jezus, als dokter heeft ons genezen en van de wonden die de vijanden hebben kunnen slaan. We zijn geheeld en deze vijand is overwonnen, maar dat wil niet zeggen dat hij niet af en toe de kop kan opsteken. Zijn hoofd is afgehakt maar zijn ledematen rennen nog even door als een kip zonder kop en probeert te treffen wie hij nog treffen kan en hard ook.

 

 

Wij mogen weten dat ons leven geborgen is bij Hem.

Gebed
Dank u Vader dat deze vijand is overwonnen en uiteindelijk in de afgrond zal worden geworpen.

Bekijk het filmpje