Dag. 38. Palmpasen (deel 1) De intocht in Jeruzalem

Op Palmpasen vieren veel christenen Jezus’ intocht in Jeruzalem. Deze intocht houdt verband met het eerste Pesach wat in Egypte gevierd werd en waar het begon met het in huis nemen van een éénjarig lammetje of geitje.

In Exodus 12:3 geeft God aan dat de Israëlieten op deze dag (de tiende dag van de eerste maand Nissan) dit lammetje of geitje voor vier dagen in huis moeten nemen en dit op de 14e dag in de avondschemer moeten slachten.
Als Jezus dan op de 14e dag gekruisigd is als Pesachlam dan is Hij ook op de 10e dag, vier dagen eerder, Jeruzalem binnengetrokken.

Wat heeft Jezus’ intocht nu te maken met Zijn uiteindelijke kruisiging?
De bijbel legt de bijbel uit en het antwoord vinden we als we kijken naar de teksten die over Gilgal* en Refidiem gaan.

Eerst bespreken we Gilgal en morgen bespreken we Refidiem
Op deze 10e dag van de eerste maand trok ooit Israël de Jordaan over het beloofde land binnen.
– Ze vierden daarna Pesach bij Gilgal (Jozua 5:10/4:19). Daar werden ze ook besneden, wat in de woestijn niet had plaatsgevonden.
– Gilgal komt ook voor in 2 Koningen 2:1 waar veel later de profeet Elia ten hemel steeg.
In de tussentijd lezen we ook over Saul en Samuël bij Gilgal.
– 1 Samuel 11:14 roept Jozua de Israëlieten bij elkaar om op te gaan naar Gilgal en daar het koningschap van Saul plechtig te bevestigen. Er staat: ‘Heel het volk ging naar Gilgal waar Saul ten overstaan van de Heer als Koning werd ingehuldigd.’
– In Gilgal werd later door Saul het hoofd afgehakt van Agag, koning van de Amalekieten. De Amalekieten nu waren de grootste vijanden van Israël en zijn symbolische vijanden van Gods volk. Metaforisch staat Amalek voor ziekten, gebrek aan barmhartigheid, ongenade en alle slechtheid bij elkaar.

In 2 Samuel 19:16 en vers 41 keert David terug naar Jeruzalem en steekt bij Gilgal de Jordaan over. ‘De Judeeërs en de helft van de Israëlieten stonden klaar om hem te verwelkomen en hem te begeleiden bij het oversteken.’
Hieraan voorafgaand moest Koning David de Olijfberg op vluchten omdat Absalom zijn zoon verraad pleegde door zichzelf tot koning uit te roepen. Als David bij zijn terugkeer weer aan de top van de Olijfberg is krijgt hij een span ezels om op te zitten en daarmee Jeruzalem binnen te gaan (2 Samuel 16).
Jezus krijgt in Mattheus 21:1 ook een span ezels namelijk een ezelin en een veulen. Ze moesten allebei meegenomen worden door de discipelen.

Er is nog een verband. Jezus werd net als Koning David bij de intocht begeleidt door Zijn leerlingen die Hem verwelkomen (bij Jezus is dat met Hosanna*). Nadat Jezus Jeruzalem binnen komt verjaagt Hij de geldwisselaars uit de tempel, uit het huis van God
In Hosea 9:15 staat: ‘In Gilgal bleek mij hun slechtheid, van toen af aan ging ik hen haten. Om hun wangedrag verjaag ik hen uit mijn huis’.

Nu kende Judas waarschijnlijk ook zijn geschiedenis en dacht dat Jezus, net als Koning Saul, gekroond zou worden tot Koning, dat de Romeinen verslagen zouden worden en toen dat niet gebeurde was hij totaal gedesillusioneerd.

tekst en tekening: Gertruud Bakker

De verhalen uit het verleden komen hier bij elkaar:- Bij de intocht steekt Jezus als Koning, (net als Koning David) op een ezel Zijn geestelijke Jordaan* over het beloofde land binnen.
– Hij, de zoon van David, het Pesachlam, gaat Zijn eigen Gilgal* tegemoet. Hij viert daar Zijn Pesach waar hij zelf onderdeel van is.
– Net als Elia zal Jezus, onze Profeet, bij Gilgal na Zijn dood weer opstijgen naar de hemel terug naar Zijn Vader

*Gilgal komt van het woord ‘galal’, wat wegrollen betekent. In het woord ‘gulgoleth’ of Golgotha (in onze taal) zit het woord ‘galal’. Onze zondes werden weggerold op Golgotha. Gilgal is een verwijzing naar Golgotha

*Het woord Hosanna komt van ‘hoshe -ana’ en betekent: ‘Red ons nu!’ Wel bijzonder dat we dat zingen in de kerk. We zijn immers gered.

*Jordaan komt van het woord ‘yarden’ wat afdalen betekent. Jezus daalde af naar Zijn volk om hen te redden.

Gebed
Dank u Vader voor Uw redding. We zijn gered uit genade en laat ons die genade ook naar andere mensen uitstralen.

Opdracht
Maak van kranten palmtakken en schrijf erop, gered!