Dag 37. Jezus, De Bruid

Dag 37. Jezus, De Bruid

Lees Numeri 5

De bruid die God getrouwd had was weggelopen en ze wilde van God scheiden. God had daar heel veel verdriet van. Het volk ging met de volken mee in hun levenswandel. Israël nam de wetten over van de andere landen. Dit leidde onder andere tot kinderoffers, geweldplegingen en slavernij. De Heer heeft verdriet van haar overspel en geeft haar uiteindelijk een scheidingsbrief.

Eigenlijk moet ze voor haar overspel gestraft worden door steniging. Nu heb je in Numeri 5 de geschiedenis van de wet op de jaloerse echtgenoot. Er staat dat als een man zijn vrouw verdenkt van overspel ze een beker moet drinken met water en stof en daarin een papier met de vervloeking van onvruchtbaarheid erop. Mocht ze schuldig zijn dan is ze onvruchtbaar voor de rest van haar leven. Jezus krijgt deze beker te drinken aan het kruis in de vorm van azijn. In het Grieks staat er voor het woord azijn, dat is Oxoj en dat is gekoppeld aan het Hebreeuwse woord Chametz. De betekenis van Chametz naast azijn is ook bitter en gezuurd. Als Jezus zegt: ‘Mij dorst’, in Johannes 19:28 dan dorst Hij naar gerechtigheid voor Israël en wil de beker ter verlossing. Hij drinkt deze beker ter vervloeking helemaal leeg.

Israël was onvruchtbaar geworden door haar overspel maar door Jezus

tekst en tekening: Gertruud Bakker

sterven kan ze weer vruchtbaar worden. Het bloed en water uit de zijde van Jezus verwijst naar een nieuwe geboorte (bloed en water komen vrij bij een geboorte). In Psalm 73: 22 zegt David dat ze zijn eten met gif hadden gemengd en zijn dorst lesten met azijn. Het is een verwijzing ook naar hen die Hem, de echte Koning aan het kruis nagelden.

Op de dag van Jezus sterven gedenkt men in de avond de uittocht uit Egypte en eet men ongezuurd brood met bittere kruiden (dat is een nieuwe dag bij de joden, die dag begint bij de avond).

Zoals we zagen is het woord voor gezuurd: ‘chametz’. Bij Pesach staat chametz (gezuurd) voor hoogmoed. Chametz is een natuurlijk gist. Er mag geen gezuurd brood meer gegeten worden zeven dagen lang (Leviticus 23:5-9). Het gezuurde brood staat bij Pesach voor de mens die zo ‘gerezen’ is dat hij vol van zichzelf is geworden. Zeven dagen moet men zichzelf en alle hoogmoed afleggen. Een fysieke daad om geestelijk te verootmoedigen. Adam zijn grootste zonde was hoogmoed. Als God willen zijn, eigenwijs, het beter weten dan God zelf. Jezus neemt daarin ook de straf van Adam mee. De zonde van hoogmoed die hun afsloot van de levensboom.

De overeenkomsten tussen de kruisiging en Israël is duidelijk in de volgende verzen:

– Als Jezus aan het eind zegt: ‘Het is volbracht‘ dan is dat hetzelfde woordje als ‘Kallah’.
– Hij volbrengt het voor de bruid. Deze woorden komen terug bij toen God de hemel en de aarde voltooid (kallah).
– Hij voltooide het voor de bruid. Er is een nieuwe dag begonnen met Jezus het Licht van deze wereld als Koning over ons.
– Het volk dat in duisternis woont, mogen het Licht van Gods Troon zien (de aarde was onvruchtbaar, maar Gods Geest zweefde over de wateren.
– God zag dat het licht goed was en scheidde het licht van de duisternis. Dit zie je gebeuren bij en na de kruisiging. De Geest die opnieuw leven geeft (zie mijn boek: Het Hebreeuwse Koninkrijk van God)