Dag 35. Zondag voor Pasen

Rabbi Elimelech zei eens: ’Ik ben er zeker van dat ik de komende wereld deelachtig zal worden. Als ik voor het opperste gerecht sta en ze vragen me: Heb je naar behoren geleerd? Dan antwoord ik: nee.

En vragen ze verder: Heb je naar behoren gebeden en dan antwoord ik weer hetzelfde: nee.

En dan vragen ze me voor de derde keer: Heb je naar behoren goed gedaan? En ook deze keer kan ik niets anders antwoorden dan weer: nee.

Dan spreken ze het vonnis: ‘Je zegt de waarheid. En om de waarheid wil komt je een aandeel toe aan de komende wereld’.

Gebed
Dank U Vader dat ik niet om goede werken, noch om mooie gebeden of grote wijsheid uw rijk mag binnengaan maar enkel uit genade.