Dag 34. Jezus, De Bruidegom

Dag 34. Jezus, De Bruidegom

Jezus stierf aan het kruis als de bruidegom. God had het volk getrouwd in de woestijn maar deze bruid was steeds weggelopen en pleegde keer op keer overspel (Hosea). Nu wil God Zijn bruid terug maar Hij kan niet hertrouwen met een overspelige bruid.
Zelfs in Nederland kun je na twee keer gescheiden te zijn van dezelfde vrouw niet meer met haar opnieuw in het huwelijk treden. Er is geen enkele andere oplossing dan dat de bruidegom sterft. Als deze gestorven is kan God opnieuw in het huwelijk treden.

Paulus zegt hetzelfde. Dit is de reden dat lichamelijke opstanding een

tekst en tekening: Gertruud Bakker

noodzaak is. Anders zou de bruidegom voor altijd gestorven zijn en zou er geen bruiloft meer kunnen komen. Er is een (ver) nieuwe (de) bruidegom. Hij komt ons de bruid, halen op een dag, om samen met Hem de bruiloft te vieren.
Jezus droeg tijdens zijn leven een wit kleed. In het jodendom dragen de joodse mannen op hun bruiloft een witte jas. Het verwijst naar Zijn status als bruidegom Op een joodse bruiloft komt de bruidegom binnen en zingt men: Gezegend hij die komt in de naam des Heren.

In Matt. 23. Aan het einde van het 8 maal ‘wee u’ van de Here Jezus zegt Hij tegen de leiding van het Joodse volk: ‘Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij die komt in de naam van de Here’ (Matt. 23:39). De (geestelijke) leiding van Israël moet en zal Hem verwelkomen als Messias en als Verlosser. Niet alleen het volk!

Als de leiding van Israël Hem als hun bruidegom zal herkennen is het tijd voor Zijn komst. Er gebeuren op het moment wonderlijke gebeurtenissen in Israël en buiten het zicht van de volken. Ze verlangen naar hun Messias meer dan ooit tevoren en hebben bij Poerim er zelfs een dag van verootmoediging aan gewijd.

Gebed
Dank u Vader dat Uw Zoon is opgestaan uit de dood. Dat we mogen uitzien naar een bruiloft met U.

Opdracht/vraag
Hoe stel je je Jezus komst voor? Zou het anders kunnen zijn dan wij denken?
Ben je er klaar voor? Ik weet van een meisje van zeven dat een pareljurkje heeft klaarliggen voor Zijn komst. Kun je je dat voorstellen?