Dag 33. De boom des levens (deel 2, met een getuigenis)

Jezus is die boom des levens zoals ook de Thora de boom des levens is. In Genesis stond deze boom in het paradijs, maar Openbaringen 22 beschrijft hem ook en daar staat er dat de bladeren van die boom genezing brachten aan de volken.

Nu is het Hebreeuwse woord voor bladeren: ‘aleh’.
Het woord ‘aleh’ komt van ‘alah’ wat opgaan betekent. Eerst konden de volken niet opgaan. Er lag een bedekking over deze volken totdat Jezus kwam. Ze kenden de God van Israël niet, maar Jezus bracht genezing en opende de deur naar de Vader. De bladeren zijn dus een metafoor voor het opgaan naar de Heer door deze boom die Jezus heet. Deze boom, de Thora- Jezus, het is allemaal tot genezing van fysieke en spirituele zonden en onreinheid. Deze boom geeft genezing 12 maanden per jaar. We lezen echter zelden uit de Thora en kunnen er vaak niet veel mee. Dat is jammer want juist daarin kom je op elke bladzijde Jezus tegen en leert het je om op te gaan, dicht bij de Vader te zijn, onze geneesheer.

Onderstaand is een getuigenis van een vriendin en gaat over Jezus de Thora en daarmee genezing.

Het gaat over een vrouw en ik noem haar Rachel. Rachel was een jonge vrouw die zeer ernstig ziek was. Ze had een uitgezaaide kanker ten gevolge van een melanoom. Rachel werd zo ziek dat haar longen vol liepen met vocht door de tumoren. Er was geen behandeling die meer kon helpen. Nu vroeg zij drie oudere echtparen om met haar, voor haar te bidden en haar te zalven op basis van Jacobus 5:14-16.
De vrouw van één van de echtparen ging nog eens Jacobus lezen en het viel haar op dat er stond dat men elkaar de zonden moest belijden. Zij ging een dag vasten, zich verootmoedigen voor de Vader en Hem vragen naar de niet beleden zonden van haar en de ander. Ze is toen met Rachel gaan zitten vooraf aan de zalving in een afgesloten ruimte en samen hebben ze al hun zonden beleden. Daarna hebben ze zich bij de anderen gevoegd en zijn ze God groot gaan maken. Vervolgens is Rachel gezalfd door een van de aanwezige mannen. Binnen een paar dagen waren de tumoren verdwenen in de longen, wat door een CT-scan werd gevestigd. Ze is daarna de Thora gaan bestuderen en de kanker verdween geheel.

Nu zal ik niet zeggen dat dit altijd zo is maar als Jezus de boom van genezing,

tekst en tekening: Getruud Bakker

de levende Thora is, onze ziektes heeft gedragen, dan kan daar bij die boom, onze genezing zijn. We bidden vaak voor genezing maar Gods woord wordt niet altijd uitgevoerd volgens Jacobus. Wederzijds de zonden belijden is vaak geen uitgangspunt meer. Het vasten (wat trouwens niet genoemd wordt in Jacobus) hierbij is niet om iets gedaan te krijgen, maar is (altijd) ter verootmoediging. Buigen en erkennen dat Hij Heer is en wij slechts mensen zijn. Dit alles mag geen truc zijn, zo van als je maar de goede weg bewandelt dan komt er genezing. Het is en blijft volkomen Gods zaak. Laten we echter Gods woorden nauw in acht nemen en daar niets aan af doen noch aan toevoegen. Laten we vooral doen wat er staat en misschien zien we meer genezingen. Nu kun je zeker bidden blijven voor genezing zonder dit alles want Gods genezing kent immers vele wegen. Echter mocht niets baten, zou dit een optie kunnen zijn.

Gebed
Dank U dat bij U genezing is. Dat u kwam opdat ieder die in U gelooft niet verloren gaat maar leven heeft. U bent onze levensboom.

Opdracht
Vast je weleens ter verootmoediging? Jezelf afvragen of er niet beleden zondes zijn? Wat is vasten in de bijbel? Hoe zie je zelf ‘het vasten’?