Dag 32. Met de boom des levens wegend op Zijn rug droeg de Heere Jezus Goede goede vrucht

Een prachtige zin uit gezang 184 van het liedboek. Wat was de boom des levens, de ‘Etz Chajiem’ in het Hebreeuws?

In het paradijs stonden ooit twee bomen. Een boom des levens en een boom van kennis van goed en kwaad. Zij stonden zij aan zij in het midden van de tuin (Genesis 2:9). Adam en Eva aten van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad waardoor ze niet meer konden en mochten komen bij de boom des levens. De Thora wordt in de bijbel ook de boom des levens genoemd. Zij wordt gezien als een boom van wijsheid in Spreuken (Spreuken 11:30 en Spreuken 3:18). Zoals de Thora vol wijsheid zit zo is Jezus vol van wijsheid.

Bomen en mensen zijn vaak aan elkaar gelinkt in de bijbel, denk aan het voorbeeld waar mensen vergeleken worden met eiken van gerechtigheid, waarbij het gaat over rechtvaardige mensen. Nu is Jezus naar de aarde gekomen om deze boom, deze Thora weer op te richten, te vervullen, wat niet betekent afschaffen. Het woord voor vervullen in het Hebreeuws is ‘lekayem’. Dit betekent: uitleggen zoals het bedoeld was en is, het opnieuw oprichten. In het Grieks is het: ‘pleroo’ en wil ook zeggen, perfectioneren.

De Thora was verworden tot een boek van regeltjes in plaats van een schrift van leren en onderwijzing. Dat onderwijs een weg is van struikelen, vallen en opstaan wisten ze niet meer. De priesters in Jezus tijd waren corrupt geworden en verkondigden voor een groot deel een verkeerde keiharde leer. Ze hadden er regels aan toegevoegd en er een vreselijk juk van gemaakt. De mensen werden ermee geknecht en onderdrukt. De priesters hadden zich tot god verheven en de ware God wilden ze niet erkennen. Ze dachten zelfs (misschien) God met alle regeltjes te dienen. Echter we leven van genade. Nu zijn wij allemaal ‘bomen’ die ‘kennis van goed en kwaad’ zijn. De vruchten van onze ‘boom’ hangen door elkaar. We kunnen echter niet zien welke goede en welke de kwade vruchten zijn. Wij kunnen vaak helemaal niet goed en kwaad van elkaar onderscheiden. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen, wat zijn onze beweegredenen, onze gedachten?

Het mag prachtig lijken maar of het werkelijk goed is dat weet God alleen. Hij weet wat er in ons hart leeft. Hij kent onze diepste gedachte en of ze zuiver zijn. Bijvoorbeeld: iemand kan heel veel weggeven maar daardoor ook veel eer ontvangen! Het is goed en kwaad door elkaar. Hij geeft veel weg maar het geeft hem ook aanzien. Of een zendeling die overal laat zien wat hij doet en hoe interessant hij bezig is. Het is goed voor de achterban maar tot tegelijkertijd wiens eer? Iemand die vooral laat horen dat hij veel weet, tot eer van hemzelf of tot eer van God? Zo hebben we allemaal onze acties, ideeën vaak zonder dat we zelf goed weten wat onze drijfveren zijn. Dat maakt ons nederig als het goed is.

De Vader vraagt ons niet teveel op deze boom te richten maar te eten van de boom des levens.
De vruchten van die boom zijn: geduld, liefde, trouw, vriendelijkheid, etc.
Helaas toch hebben we telkens weer de neiging om van de verkeerde boom uit te gaan. Het is namelijk een boom die ons aanzien geeft (je zult als God zijn) Ook een boom die o.a. hebberigheid en hoogmoed vertegenwoordigt. Een boom die goedpraat wat niet goed is.

De menora, in de tempel, werd ook gezien als een boom des levens. Jezus

tekst en tekening: Gertruud Bakker

vraagt van ons een licht voor de wereld te zijn, een eik van gerechtigheid. Dat wil zeggen: te eten van de goede boom waardoor de vruchten van de Geest in je gaan leven. Nu heeft Jezus op Golgotha, deze boom opnieuw opgericht in het kruis. Daar op Golgotha ontstond het nieuwe Eden en daarmee werd tegelijk een hernieuwd verbond gegeven. Door de zonde van Adam was het verboden te komen tot de boom des levens. Enkel de hogepriester mocht één keer per jaar deze bezoeken om verzoening te doen voor de zonden van het volk en hemzelf, boven de verzoendeksel in het Heilige der Heiligen* (Leviticus 16:39). Jezus is de boom des levens, de levende Thora die daar op Golgotha weer hersteld werd. Naast hem stond de boom met kennis van goed en kwaad. De ene man die het goede zag, herkende Jezus en had kennis van Jezus Zijn onschuld. Hij was de goede vrucht en de ander die in het kwaad bleef hangen, de kwade vrucht. Samen vormden ze de ene boom van kennis van goed en kwaad.

*De verzoendeksel werd bewaakt voor twee engelen (Exodus 25:10-22, dit is een Verwijzing naar Eden). In die ark met het verzoendeksel ligt de Thora die door de engelen beschermd werd. Die twee engelen waren aanwezig bij Jezus graf nadat Hij was opgestaan (Lukas 24:23, Johannes 20:12).

Gebed
Dank u Vader dat U Eden hebt hersteld waardoor wij toegang mogen hebben tot de boom van het leven; Jezus, die ons eeuwig leven geeft.

Opdracht
Waarin ben je zelf een boom van kennis van goed en kwaad? Wat doe je tot eigen eer en wanneer doe je iets tot Gods eer. Nu ben ik met deze vraag even een beetje advocaat van de duivel…. Als je bijvoorbeeld een zomervakantie in Afrika gaat beunen? Is dat om jezelf een goed gevoel te geven en vinden anderen het mooi dat je het doet? Is het echt uit erbarmen? Of loopt het door elkaar? Nu is het fantastisch dat je een ander gaat helpen, maar het is goed om te beseffen dat we hierin niet hoeven te roemen. En laten we onszelf niet groter maken dan we zijn.