Dag 31. Doornenkroon

Dag 31. Doornenkroon

Lezen Markus 15:17

Waarom zetten ze Jezus eigenlijk een doornenkroon op het hoofd?
Niet omdat er zomaar toevallig van die takken lagen, die ze vervolgens oppakten om er een kroon van te vlechten. Doornen zijn best lastig om daarvoor te gebruiken. Denk er maar eens aan om een bramentak te vlechten. Dat is bepaald geen sinecure werk.

Nu staat er een tekst in 2 Samuel 23:6: ‘Maar verdorven mannen zijn als

tekst en tekening: Gertruud Bakker

doornstruiken die weggeworpen worden’. Zij kenden hun teksten ook en wilden hiermee zeggen dat, wat hen betreft, Jezus onder de misdadigers, verdorven mannen, werd gerekend. Vanuit Jezus’ missie gezien echter betekende het dat Hij de zonde van Adam, die als een verdorvene (afgedwaalde) werd gezien, wegdroeg. Die kroon verwees naar de vloek van Adam.

In Genesis 3:18 staat dat de aarde vervloekt is en dorens en distels zou voortbrengen. Dorens en distels waren onder andere een metafoor voor de geestelijk en fysieke vijanden van Israël (Numeri 33:55). Jezus’ kruisgang was om de vloek van Adam om te keren, de geestelijke vijanden van Israël te verslaan. Nu zul je denken: die vijanden zijn er nog steeds. Dat klopt maar onze vijanden hebben macht maar kunnen ons niet verslaan en wij mogen weten dat we er redding gloort. Het hoeft niet meer tot onze dood te leiden want Hij houdt ons vast.

Dat er onkruid opschiet uit de aarde is ook nog steeds een feit maar op een dag zal dat niet meer zo zijn. De vijanden, dat zijn in de bijbel de mensen die de gelovigen van het geloof willen afbrengen door hun levensstijl. Je kan meegezogen worden in hun moraal in plaats van de moraal van de bijbel. Israël had ook fysieke vijanden en deze zorgden naast een fysieke ook voor een geestelijke strijd. Waren de vreemdelingen de leiders in het land of kregen ze de overhand dan werden er andere wetten nageleefd en werd men ongehoorzaam aan Gods woord.
Het bijzondere van die kroon is ook dat de schapen die voor het offeren in de tempel werden gebruikt, binnen een doornen omheining liepen in Bethlehem, om hen te beschermen tegen de wolven. De wolven bezeerden zich aan deze omheining. De Herder van Israël, Jezus, beschermt Zijn schapen ten alle tijd.

Gebed
Dank U Vader dat Jezus onze herder is en dat Hij er alles aan doet om ons te beschermen. Dat we veilig bij U mogen zijn.

Opdracht
Wie in je omgeving zijn je zo denk je je vijanden? Hoeveel macht wil je ze geven? Jezus is je beschermer dus wat kan je scheiden van Zijn liefde?