Dag 30. Jezus, de eniggeboren Zoon van de Vader

Dag 30. Jezus, de eniggeboren Zoon van de Vader

In de Bijbel neemt de eerstgeboren zoon een belangrijke positie in. Hij behoorde de Heere toe. Het volk was nauwelijks uit Egypte en nog voor de Schelfzee, of ze krijgen te horen dat de eerstgeboren zoon uit de baarmoeder moet worden vrijgekocht (Exodus 13:1 en 12,13).
Daarmee is dit al een verwijzing naar Jezus en dat God op een dag Zijn eerstgeboren Zoon offert tot een vrijkoping van alle zonen.
Wat is er zo bijzonder aan de eerstgeboren zoon? (nu ook dochter want in Jezus is er geen verschil).

In het Hebreeuws heet deze: ‘de bechor’.
De bechor neemt het nalatenschap van zijn/haar ouders mee naar de volgende geslachten. Het eerstgeboorterecht was dus ook een soort erfenis. Jacob vluchtte zonder enige erfenis na zijn bedrog aan Ezau en had dus ook geen bruidsschat. Het kwam hem duur te staan.
Nu is bij de Israëlieten de ‘bechor’ niet altijd de eersteling uit de baarmoeder. Kijk bijvoorbeeld naar Jacob, David en Jozef. Zij waren niet het eerstgeboren maar ze pakten (Jacob) of kregen dit aangereikt en daarmee de taak die erbij hoorde en zo werden ze voor God als eerstgeboren gezien. Het was ook niet vanzelfsprekend in Israël dat, als je vader een hoge positie had, dit dan ook zonder meer overging op de zoon. Mozes’ kinderen speelden bijvoorbeeld geen enkele leidersrol. Zijn taak werd overgenomen door Jozua die niet eens familie was. Als je vader voorganger is, is het volgens de bijbel dus niet vanzelfsprekend dat de zoon het vervolgens overneemt (zelf zet ik daar ook mijn vraagtekens bij).

Nu kent men in het Hebreeuws, de ‘gematria’. Dat wil zeggen elke letter is gekoppeld aan een bepaald getal. Vraag je in Israël de rekening na een maaltijd, dan krijg je het in letters en niet in cijfers. Nu is de numeriek waarde (gematria) van bechor: beth (2) en cheth (20) en resh (200). Samen 222.
De numerieke waarde van vader (in het Hebreeuws ‘ab’) = aleph (1) en beth (2).
De zoon of dochter die de bechor is in huis, is degene die de beth of te wel het getal 2 (dit betekent ook huis) de erfenis van het huis meeneemt en van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij dit dan vermenigvuldigt. 2 wordt 20 wordt 200. De bechor moet in ieder geval tot zegen zijn voor de omgeving.

Jezus is de eniggeboren Zoon van de Vader en vermenigvuldigt Zijn erfenis door kinderen van het Licht te krijgen. Zijn dood en opstanding zijn onze zegen. Zijn gehoorzaamheid als eerstgeboren Zoon is onze redding geworden.
Wij mogen het goede van ons huis meenemen en dit vermenigvuldigen opdat we honderdvoudig vrucht dragen.

Gebed
Dank u Vader dat Uw Zoon gehoorzaam is geweest. Hij als eerstgeboren naar het kruis is gegaan opdat wij onze zonen niet meer vrij hoeven te kopen.

Opdracht voor iedereen
Wat vond je goed geregeld thuis en wat zou je meenemen of heb je meegenomen naar je eigen huis? Zou je die goede dingen nog meer kunnen uitbouwen en er meer zegen van maken?

tekst en tekening: Gertruud Bakker