Dag 3. Baruch

Het woord ‘baruch‘ schrijf je in het Hebreeuws: brch. Brch noemt men: de wortel. Het Hebreeuws kent geen medeklinkers alleen klinkers.
Het woord baruch (zegen), komt van dezelfde wortel als berech. Berech betekent de knieën buigen en het woord barak (wat veel overeenkomsten heeft met Baruch) betekent licht. In de joodse taal mag je woorden die 2 of meer overeenkomsten hebben aan elkaar koppelen. Dus Barak heeft te maken met baruch en berech.

Het opzeggen van een zegenspreuk in het Hebreeuws heet een bracha.
Binnen de joodse traditie hebben ze er velen en daarmee willen ze God zegenen. Ze zegenen zelfs God als ze goed naar het toilet zijn gegaan. De joodse gelovigen zegenen elke vrijdag avond God, als ze de maaltijd gaan houden. Ze zeggen hierbij: ‘Geprezen zijt Gij, God van het heelal, koning van de Eeuwigheid, die ons het brood uit de aarde geeft en gezegend bent U die ons de vrucht van de wijnstok geeft.’

Heeft God onze zegen nodig? Ja, met deze zegen geven ze aan dat ze knieën (berech) willen buigen voor de Heer. Dat ze dienstbaar willen zijn en Hem erkennen als Iemand die boven hen staat. Wij zijn, Zijn kinderen maar tegelijkertijd ook Zijn dienaren. Dus als we God zegenen dan buigen we voor Hem.
Buigen we onze knieën voor Hem dan zal Hij ons zegenen door Zijn aangezicht over ons te doen schijnen. (barak)

Wij schijnen daardoor niet zelf maar Hij schijnt door ons heen. Wij mogen dan Zijn licht ervaren en lichtdragers worden. Zeg ik tegen mijn medemens: Ik zegen jou dan maak ik een buiging en erken ik je als mens en schepsel van God. Dat deze mens ook een dienaar van de allerhoogste is. Een ander zegenen is geen goedkope act, zo van ’de zegen’, maar een daad van erkenning van de medemens. Je wilt hiermee zeggen dat je wilt dat ook hij of zij een lichtdrager van God wordt.

Gebed
Heer van de hemelse gewesten. Leer mij de anderen te zegenen met een oprechte zegen. Te erkennen dat de mensen om ons heen door U geschapen zijn en ze ook zo te zien. Leer mijn niet zelf te schijnen maar U door mij heen, opdat anderen gaan schijnen door Uw licht.

Kinderen
Welke kinderen in de klas vind je niet zo leuk en waarom niet? Kun je ze zegenen en ook nog zien dat ze op een door God geschapen zijn als prachtige schepselen. Kun je ze oprecht zegenen en als het ware de knieën voor ze buigen? Iedereen kent wel iemand die hij of zij niet aardig vindt. Probeer een gebed waarop je deze mensen of kinderen oprecht zegent.