Dag 29. Jezus, de eerstgeboren Zoon, werd gekruisigd opdat wij vrij kunnen zijn

Dag 29. Jezus, de eerstgeboren Zoon, werd gekruisigd opdat wij vrij kunnen zijn

Ooit waren de Israëlieten in Egypte en moesten daar hard werken voor hun brood. Ze moesten daar voorraadschuren bouwen (Exodus 1:11). De Egyptenaren waren van hun voorraden ‘beroofd’ door Jozef en nu wilden ze zelf de volledige controle houden door de voorraden in eigen handen te hebben. Farao en zijn dienaren wilden af van de gedachte aan Jozef. Er kwam een Farao die Jozef niet ‘kende’. Dat wil zeggen: hij wilde hem niet kennen. Hij wilde de gedachtenis aan de zware jaren uitwissen. De Egyptenaren hadden namelijk uiteindelijk alles moeten afstaan (Genesis 47:17). Nu wilde deze Farao een bloeiende economie. Dit had tot gevolg dat de Israëlieten tot slaven werden gemaakt. Ze moesten voorraadschuren bouwen en wilden geen Jozef meer die deze schuren beheerde. De Farao wilde totale controle. (Exodus1:11).

De Israëlieten kregen een andere heerser dan God te gehoorzamen. Er was geen rustdag meer en het draaide alles om de welvaart van Egypte ten koste van hen. Met Pesach komt er een einde aan en worden ze uit Egypte geleid.

Nu hebben Pasen en Exodus met elkaar te maken. Kun je zelf bedenken wat de overeenkomsten zijn?
Hieronder staan er een paar:
– God bevrijdde het volk uit de slavernij van Egypte -> Jezus bevrijdde ons ook dezelfde slavernij.
– Na de slavernij trokken ze door de Rode zee (dat leek op een doop) en kwamen in een nieuw land -> Door het water en bloed uit Jezus’ zijde trekken we door een geestelijke rode zee en mogen wij een nieuw land binnengaan als Zijn kinderen.
– Het was drie uur donker bij Jezus sterven –> Het was drie dagen donker bij de uittocht.
– De eerstgeborenen van Egypte moesten sterven -> De eerstgeboren Zoon stierf

tekst en tekening: Gertruud Bakker

De eerstgeborenen van Egypte moesten sterven maar Israël (de eerstgeborenzoon, Exodus 4:22,23) kwam vrij. Ik heb me meermaals afgevraagd waarom de eerstgeborenen van de Egyptenaren moesten sterven? Het was niet hun schuld dat de Farao zich verzette tegen Mozes… of wel?

Nu was het in Egypte zo dat de eerstgeboren zoon de leider en heersers van de toekomst werd en de taak van de familie overnam. Hij had absolute macht. Daarbij had een slaaf binnen de familie de allerlaagste status. Het waren de gele hesjes en pakketbezorgers van vandaag.

Deze eerstgeboren van de familie mocht als een koning heersen over zijn familie en over diens slaven. Het ging daarbij niet om de competentie van de zoon. Maar de kans dat de zoon een einde zou maken aan de slavernij was nihil. Er zou er geen einde komen aan onderdrukking omdat een goed voorbeeld goed doet volgen en een slecht voorbeeld vaak slecht doet volgen. Als de Israëlieten weg waren zouden er anderen onderdrukt gaan worden.
God beëindigt dit door de eerstgeborenen van Egypte te doden en hiermee de leiders van de toekomst. Het was een algehele zonde van Egypte om anderen tot slaven te maken en ze onrechtmatig te behandelen.

Zijn wij beter? Wij als natie zijn ook collectief verantwoordelijk voor de mensen in ons land en mogen anderen niet tot derderangs burgers maken. Wij maken van het geloof vaak een alleen ik of ik en mijn ‘stam’ gebeuren. Maar God denkt zo niet. Hij neemt het ons kwalijk als we als kinderen van God anderen onderdrukken, voor ons laten werken zonder genoeg rust, onvoldoende compensatie geven en ons niet verzetten tegen onrecht. We moeten elkaar er op aan spreken, als gelovigen, om recht en gerechtigheid te doen. Zorgvuldig en verantwoordelijk met onze omgeving en mensen om te gaan.

De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen. God kon het niet langer aanzien en sloeg een gat in het leiderschap door de eerstgeborenen te doden. Misschien goed om te weten dat jaren daarvoor ze alle jongetjes van de Israëlieten gedood hadden en dat daar de hele bevolking aan meedeed. Toch was het enkel genade dat de Israëlieten gered werden. Ze mochten hier zeker niet in roemen.

In Nederland zijn sommige bedrijven met betrekking tot hun werknemers niet anders dan de Egyptenaren. Ik hoorde van een bedrijf dat Roemenen in dienst neemt, ze keihard laten werken tegen valse beloftes (zonder genoeg vakantiedagen) en ze ontslaan als er een vast contract moet komen. Wij kunnen en mogen niet wegkijken bij dit soort praktijken. Nu ligt het niet in een ieders vermogen om dit aan de kaak te stellen, maar als we er iets aan kunnen doen, doen we het dan ook?

Gebed
Dank U Vader dat Jezus de plek in nam van de eerstgeboren zoon opdat we niet allemaal zouden moeten sterven. Dankzij uw genade mogen we leven.

Opdracht
Amnesty o.a. kaart dit soort onrecht aan. Teken je weleens een petitie? Het is eenvoudig via facebook of andere sociale media.

Voor tieners
Gaat onrecht je aan het hart? Zo ja, wat kun je zelf doen? Denk je er wel eens over na wat je wilt worden en of je iets aan de wereld wil bijdragen hierin. Het kan op veel vlakken. Zelfs kunstenaars kunnen soms iets laten zien van onrecht. Zij maken kunst voor Amnesty. Kijk eens op hun website.