Dag 28. Zondag, het eten van de rijke

Dag 28. Zondag, het eten van de rijke

Het eten van de rijke.

Bij de maggid van Kosnitz kwam eens een rijke man.
Wat eet je gewoonlijk?’ vroeg de maggid. ‘Ik leef heel bescheiden’ zei de rijke man, ’brood met zout en een beetje water zijn voor mij genoeg’.’ Wat bezielt je?’ berispte hem de maggid. ‘Gebraden vlees moet je eten en drinken wat alle rijke drinken!’ en hij liet de man niet gaan voordat deze hem beloofd had dat hij zich daar voortaan aan zou houden.

Later vroegen zijn leerlingen naar de reden voor deze wonderlijke woorden. ’Pas als hij vlees eet’ antwoordde hij, ‘zal hij weten dat de arme brood nodig heeft. Zolang hij brood eet, denkt hij dat de anderen wel met stenen toe kunnen’.