Dag 27. Eli Eli lama sbachtani (deel 2)

Dag 27. Eli Eli lama sbachtani Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten (deel 2)

Wat is er zo bijzonder aan deze woorden? Roept Jezus hier tot God? Jezus die zelf God is? Roept Hij Zijn Vader? Als Jezus het over Zijn Vader heeft spreekt Hij nooit over God. Hij spreekt altijd over de Vader en Ik zijn één. Hij vormt een totale eenheid met de Vader en kon daardoor ook niets doen zonder de Vader.

Nu vervult Jezus o.a. meerdere rollen aan het kruis: Hij is de melaatse, de Bruid, de Bruidegom, het paaslam, Adam en Hij is de Koning van Israël én neemt de straf van de personen die de doodstraf verdienden of uitgestoten werden op zich.
Jezus citeert hier David die ook zegt dat zijn voeten doorboord worden. Is dat ooit gebeurd. Nee, David profeteert hier.

Deze Psalm van David is een verwijzing naar de Messias, want er staat verder

tekst en tekening: Gertruud Bakker

in vers 28: dat over de hele wereld mensen Hem zullen aanbidden.
Jezus citeert deze woorden om te laten zien: ‘Kijk ik ben de Messias, Ik word doorboord. Op een dag komen mensen uit alle talen om mij te aanbidden. Ik ben de Koning die jullie verlaten hebben. Ik ben de bruid Israël en jullie zijn weggelopen (Jeremia 31:32)’. Het is donker voor jullie geworden en het licht is verstomd dus mochten jullie je niet bekeren dan zullen jullie altijd blijven roepen ‘Mijn God, waarom…’ Ik ben de melaatse zoals jullie een melaatse zijn, buiten gesloten omdat je niet kunt zien wie Ik ben. Ik ben jullie bruidegom die door Zijn bruid is opzijgezet.

Joden hebben in de ballingschap en tijdens de pogroms hebben heel vaak geroepen ’Mijn God, waarom hebt U ons verlaten’. Vanuit de concentratiekampen hoorde men dezelfde klacht. Maar Hij was daar ook, al zagen ze Hem niet.
Kon God de zonde niet zien zoals vaak wordt gezegd en daarom Zijn Vader Hem moest verlaten? Hij ziet elke dag de zonde van de wereld. Daar is weinig aan veranderd. Natuurlijk kan God die rein is onze zonde niet zien. Habakuk 1:13: ‘U bent te rein van ogen om het kwaad te kunnen zien’. Maar staat er verder: Hij aanschouwt ook wie trouweloos handelen (vers: 13). God ziet het kwaad en kan tegelijkertijd het niet zien. Wij zien kwaad en zeggen daarna vaak: ‘Ik kon het niet aanzien’.

Jezus is God en God kan God niet verlaten noch kan Hij sterven. Het was de mens Adam die daar stierf. En verlaten? Dat zou in tegenspraak zijn met Johannes 16:32 waarin Jezus zegt dat de Vader bij Hem is. Zo zal Hij ons ook nooit verlaten in welke omstandigheden wij ook zullen zijn. Het zou afbreuk doen aan Zijn karakter. We moeten wel bij Hem blijven lopen. Zonder Jezus wordt het aardig donker en dan moet je roepen: ‘Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’
Is Hij er dan niet meer? Wel degelijk. Hij redt ons uit de diepte van onze ellende.