Dag 23. De gevangenneming van Jezus (deel 2)

Lees Markus 21:51 en Johannes 18: 10.

Jezus wordt gevangen genomen en Petrus die dit ziet, wordt hierdoor zo boos dat hij een zwaard pakt en het oor van een slaaf van de hogepriester afslaat. Waarom heeft Petrus een zwaard bij zich en waarom valt hij een slaaf aan?

Nu waren slaven beschermd in de bijbel. Wie iemand een slaaf zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden staat er in Exodus 21:12.
Deze slaaf heette Malchus en was in dienst van de priesters in de Tempel en zijn naam betekent ‘koning of koninkrijk’. Een oor afhakken lijkt een beeld van een gebrek aan horen en begrip. Het ‘sjma Israel’ oftewel: ‘Hoor Israël’. Het is een dagelijks gebed voor elke joodse gelovige.

In Markus 7:35 laat Jezus de dove horen. De bijbel spreekt meerdere malen over geestelijke doofheid. Malchus zou door Petrus nog ‘dover’ worden dan hij al was door dit afgehakte oor. Jezus wilde laten zien dat Hij de God is die doven laat horen. Hij (Malchus) is een slaaf van de oneerlijke hogepriester en dient daarmee een verkeerde leer. Zijn oor hoort verkeerde onderwijzingen. Het koninkrijk van de hogepriester is er een van corruptie en geweld. Het is een onderdeel van de priesterorde die er niet voor terugdeinsde naar het zwaard op te grijpen. Maar ook Petrus snapt niet dat Jezus en geweld weinig met elkaar te maken hebben. Ook hij (Petrus) ziet een koninkrijk met geweld tot stand komen.

Petrus oordeelt over deze man met datzelfde zwaard. Malchus weerstond het

tekst en tekening: Gertruud Bakker

Koninkrijk van Jezus en diende in een heiligdom dat een koninkrijk van de wereld was geworden. Petrus weerstaat het koninkrijk van de wereld maar doet dit met geweld. Jezus herstelt deze man door zijn oor erop te plakken. Het koninkrijk van Jezus is een koninkrijk van liefde en genezing. Jezus laat hierbij zijn Goddelijkheid zien is want Psalm 94:9 zegt: ‘Zou Hij die het oor plant, niet horen?’

Door genezing (fysiek en geestelijk) ontspringt het koninkrijk van God.
Jezus zegt in vers 36 dat Zijn rijk niet van deze wereld is, anders zouden zijn dienaren het wel te vuur en te zwaard verdedigd hebben. Petrus ziet zich nog steeds als soldaat vechtend voor een nieuwe aarde maar vergeet dat het zo niet tot stand komt.

Een slaaf werd doorboord met een priem als hij voor altijd bij zijn meester wilde blijven (Deuteronomium 15: 17 en Exodus 21:6) en juist Petrus slaat dat oor af wat wil zeggen je bent een slaaf van de verkeerde meester, ga weg van deze onrechtvaardigheid. Jezus genade is zo groot dat hij deze slaaf geneest die hem daarna arresteert. Jezus geeft hem de kans om een dienaar te worden van een nieuw priesterschap. Een koninklijk priesterschap.

Gebed
Heer, dank u we dat Uw rijk een rijk is van vrede, liefde en genade. Genezing en hoop op een nieuwe toekomst.

Opdracht
Soms kunnen onze oren dicht zitten voor goede boodschappen en horen we alleen de slechte. Kies een van onderstaande teksten en spreek die over iemand uit in gebed. Zo bouw je Zijn rijk.

– Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op eigen inzicht niet.
– Mogen goedertierenheid en trouw je niet verlaten.
– Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart.
– De Naam van de Heere is een sterkte toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
– God de Heere is voor jou een zon en een schild.
– Het is God die je met kracht omgordt, Hij heeft jouw weg volkomen gemaakt.
– De Heere is je rots en je heil.