Dag 22. De gevangenneming van Jezus (deel 1)

Dag 22. De gevangenneming van Jezus (deel 1)

Jezus wordt verraden door Judas. In het Hebreeuws is Judas’ naam Judah. En Juda is de vierde in de lijn en betekent ‘lofprijzing’. Hier komt er een geschiedenis tot leven. In Genesis 37:3-4 staat er dat Juda en zijn broers hun broer Jozef haatten.

Hier wordt speciaal de haat van Juda apart genoemd. Er had ook kunnen staan: de broers van Jozef haatten hem. Juda is degene die het plan had zijn broer Jozef als slaaf te verkopen om er een slaatje uit te slaan. Juda is een keiharde man want deinst hij er later ook niet voor terug om zijn schoondochter Tamar onschuldig te willen verbranden. Het karakter van Juda zie je terug in Judas.

Judas verkoopt Jezus voor de prijs van een slaaf. Ook hij deinst er niet voorterug Jezus uit te leveren. Hij ziet

tekst en tekening: Gertruud Bakker

zijn eigen zonde in en pleegt zelfmoord. Nu staat er in Mattheus 27:1-10 dat hij zich verhing maar in Handelingen staat dat hij voor overgevallen was, in het midden openbarstte en al zijn ingewanden naar buiten kwamen. Nu lijkt de bijbel in tegenspraak met elkaar. Was hij in een zwaard gevallen of had hij zich verhangen. Beide evangelisten willen iets anders benadrukken.

Nu moet je weten dat Juda het koningschap ontvangt. Uit zijn stam zullen koningen regeren. In 2 Samuel 18:10 hangt Absalom in de takken van een eik na zijn verraad aan David en werd hij doorstoken door Joab die er 10 zilverstukken voor wilde geven aan een ieder die deze klus voor hem wilde klaren. Absalom verraadde zijn vader koning David, door de troon te willen overnemen. Vlak daarvoor kusten David en zijn zoon elkaar nog (2 Samuel 14:33). De andere evangelist wilde misschien meer naar de geschiedenis met Adonia verwijzen. Adonia de zoon van David die eigenlijk probeert David koningschap omver te werpen door Abisag te vragen voor zichzelf. Adonia wordt met het zwaard gedood in opdracht van Salomo. Judas was een beeld van Juda en hij had een koningszoon moeten zijn, een lofprijzer zoals zijn naam betekent. Judas lijkt echter op de zonen van David die hun vader verraadden. Zij hingen zichzelf op of kwamen om door het zwaard. Judas dood verwijst naar de zonen van David die het koningschap onterecht over wilde nemen en Absalom, wiens naam betekent: de koning van de vrede, niet erkende.

Gebed
Heer, dank u wel dat U ons kent bij onze naam. En wilt u geven dat we ook een naamdrager van u mogen zijn.

Opdracht voor ouders en kinderen
Adonia betekent mijn God is Heer en Absalom betekent Mijn Vader is Vrede. Het was een wens van de vader en moeder dat ze met God zouden wandelen. Dat leefden ze niet echt na.

Wat betekent jouw naam? Vraag je ouders waarom ze die naam aan je hebben gegeven en of ze er iets mee wilden zeggen. Bid dat je leven in teken mag staan van God en je Zijn naamdrager mag zijn.