Dag 20. Jezus zegt: ‘Vrouw, zie u zoon en zoon zie uw moeder’

Door Gertruud Bakker

tekening: Gertruud Bakker

Jezus hangt aan het kruis en zegt tegen zijn moeder: ‘vrouw’, en tegen Johannes spreekt hij weer over ‘Zijn moeder’. Waarom zegt Jezus dit? Zijn moeder blijft Zijn moeder.
Jezus maakt hier duidelijk dat Hij, door dit offer, terug gaat naar Zijn Vader en haar en Zijn taak erop zitten. Hij was de eerstgeborene en deze had als opdracht de moeder onder de hoede te nemen mocht ze weduwe zijn. Door zijn leven te geven kan hij dat niet meer doen.

De weduwen werden beschermd in die tijd en niet aan hun lot overgelaten. Ruth neemt haar schoonmoeder die weduwe was in haar huis omdat ze geen zoon meer had.
Johannes was tijdens het Pesach maal niet bij zijn familie, want hij stond bij het kruis. De familie zal hem dat zeer kwalijk genomen hebben. Maar zijn echte familie stond op Golgotha.

Het echte Pesach maal was dus niet in de huizen van de mensen maar bij het kruis. Jezus, het ware Pesachlam dat geslacht werd en wiens bot niet mocht worden gebroken (Exodus).
Het ware Pesachlam dat ons uit onze slavernij bevrijd.

Daar, bij dat kruis, werden de bittere kruiden gegeten door Zijn lijden. Nu ziet Jezus hier zijn familie staan en zegt tegen Johannes dat hij Zijn kind is en dus ook een kind van Zijn moeder.
Jezus geeft hier de plaats aan Johannes als eerstgeborene. Johannes beseft dat hij nu de positie inneemt van deze eersteling en neemt de zorg voor Maria op zich.

Gebed:
Dank U Vader dat wij uw kinderen mogen zijn door het offerande van Jezus Uw Zoon.

Opdracht:
Neem wat bittere kruiden. Je kunt kiezen uit mierikswortel of een radijsje. Eet het op en denk aan het bittere lijden van Jezus.