Dag 19. De rode koe en Pilatus (deel 2)

Dag 19. De rode koe en Pilatus (deel 2)

In de bijbel is er een overeenkomst tussen een gedode koe, Jezus en Pilatus.
Er staat namelijk in Deuteronomium 21 staat dat een ieder van de oudsten van de stad die zichzelf onschuldig achten aan moord of geweldpleging, hun handen moeten wassen en daarbij zeggen: ‘Onze handen hebben dit bloed niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien (Deuteronomium 21:7)’.

Daar staat dat zij hun handen moesten wassen boven een koe wiens nek gebroken werd in het dal. Deze koe mocht geen enkel juk gedragen hebben.

Het bijzondere was dat de koe niet tot schuld of zondoffer diende. Het dier had geen functie tot verzoening, maar tot een bewijs dat men geen schuld had aan de moord. Niemand achtte zichzelf schuldig aan de doodslag van deze medemens die langs de weg met geweld was omgebracht. Dit wilde niet altijd zeggen dat ze ook onschuldig waren.

Het handen wassen was een symbolische indicatie van hun onschuld.
Hiermee werd door de ‘ burgemeester’ van de dichtstbijzijnde stad gezegd dat hij geen bloed aan zijn handen had en dat ze niet betrokken was bij deze moord, noch de identiteit van het slachtoffer kende en dit niet hadden kunnen voorkomen. Nu was daar Pilatus, de oudste van de stad en hij zegt eigenlijk hetzelfde en staat boven Jezus zijn handen in onschuld te wassen. Deze Jezus is het beeld van de koe, doordat hij geen enkel juk heeft gedragen.

tekening: Gertruud Bakker

Nu staat er dat dit doden in een dal moest gebeuren. Letterlijk staat er in het Hebreeuws een stenen ‘wadi’. Jezus zelf is die wadi, die ons leven schenkt en Hij is onze steen. Pilatus breekt Hem de nek, door hem uit te leveren aan het volk en daarmee is Zijn vonnis geveld. Pilatus kent Jezus niet want hij vraagt aan Hem: ‘U bent toch de koning der Joden?’ Pilatus kende de bijbel niet, maar het handen wassen met betrekking tot jezelf onschuldig verklaren was gemeengoed in die tijd. Dat Pilatus zichzelf onschuldig verklaarde wilde niet zeggen dat hij het ook was. Deuteronomium 21 komt zo wel tot vervulling in Jezus.

Pilatus zet Jezus niet vrij, maar door Hem terug te geven aan Zijn volk laat hij een moord op zich en daarmee betekenen zijn woorden weinig.

Gebed
Heer, leer mij niet weg te kijken bij onrecht maar op te staan ten koste van alles.

Opdracht
Pilatus kijkt weg bij onrecht en kiest wat hem het beste uitkomt. Kijken we zelf wel eens weg bij onrecht? Eigenlijk doen we het allemaal als we kleren kopen die door kinderhanden geproduceerd zijn. Kunnen we dan zeggen: we wassen onze handen in onschuld? Als je kleren nodig hebt zoek eerst eens op Vinted klik hier: Vinted een mooie website (ook een app) met genoeg tweede hands kleding.