Dag 18. Jezus en de rode koe uit Numeri 19 (Deel 1)

Lees Numeri 19

Eens in de paar honderd jaar werd er in het Oude Israël een rode koe geboren zonder een wit haartje. Deze koe werd verbrand volgens de regels uit Numeri met zijn hoofd richting de Tempel. De tempeldeuren moesten hierbij openstaan en het bloed van de koe moest men richting de Tempel sprenkelen. De hogepriester werd onrein door dit offer en de as van de koe was voor reiniging van het volk. Salomo in al zijn wijsheid wist niet waarom de hogepriester onrein werd en het volk rein door de as.

Er zijn in de geschiedenis van Israël in totaal negen rode koeien geboren. De tiende rode koe moest de Messias zijn volgens de ‘Zohar’ (dit zijn de mystieke werken). Jezus was deze rode koe. Hij was door het bloed geheel rood geworden en ook de rode mantel verwees ernaar.
Jezus als hogepriester werd onrein en wij mogen rein worden door dit offer. Zijn offer is onze ont-zondiging.

Overeenkomsten tussen de rode koe en Jezus.

De rode koe moest gedurende een week rond het tempelplein staan waarbij iedereen mocht kijken of hij zonder gebrek was. Jezus verbleef de laatste zeven dagen rondom het Tempelplein zodat iedereen hem kon bevragen.
De koe was zonder gebrek. Jezus was zonder gebrek.
De koe was van niemand een ‘slaaf’ geweest- geen juk gedragen. Jezus was koning en niemands slaaf. Hij had geen meester boven zich.
De koe werd geslacht buiten de stad of het kamp. Jezus werd buiten de stad geleid.
De koe werd bij zijn uitgeleide geschikt bevonden als offer en kreeg een soort klap op zijn hoofd te bevestiging waarbij hij licht door de knie zakte. Jezus zakte door zijn knieën bij zijn uitgeleide.
De koe werd naar de olijfberg geleid om te worden geofferd. Jezus is met alle waarschijnlijkheid op de Olijfberg gekruisigd met zijn gezicht richting de Tempel. Vandaar kon men het voorhangels zien scheuren.
Bij het offer moest hysop, cederhout en karmozijn worden toegevoegd. Jezus kruis verwijst naar het cederhout, zijn bloed naar het karmozijn en de hysopstengel kreeg hij aangereikt.
De as moest in een schone opslagplaats gelegd worden. Jezus werd in een graf gelegd wat nog niet gebruikt was (graven werden onrein als ze al gebruikt waren).
De deuren van de Tempel moesten openstaan. De deuren van de Tempel werden geopend toen het voorhangsel scheurde.

Zo vervulde Jezus het offer van de rode koe.

Het hele ritueel van de rode koe staat op www.templeinstitute.org

Gebed
Dank u Vader dat wij door Jezus offer ont-zondigd zijn en U al onze onreinheden op zich heeft genomen.

Bekijk de site van de Temple Institute en het offer van de rode koe. Er staan mooie tekeningen bij.