Dag 17. Vergeving (deel 2)

Jezus vraagt aan het kruis: ‘Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen’.

Ook zegt Jezus in het Onze Vader: ‘Heer, vergeef ons onze zonden gelijk ook wij anderen hun zonden vergeven’. Ook hier gaat het om onopzettelijk gedane zonden.

In het Grieks staat hiervoor het woord ‘paraptoma’ waar ook mee bedoelt wordt schuld zonder voorbedachte rade.

Het Hebreeuws kent minstens vijf woorden voor vergeving.
‘Salach-‘ Dit is een generaal pardon voor onopzettelijke zonden (dit is bij het Onze Vader en aan het kruis), ‘Machal-‘ is het uitwissen van zonden. ‘Nasa-‘ is wegdragen. ‘Kaphar-‘ bedekken (verzoening). ‘Kasah-‘ verstoppen van zonden.

Zelfs het doodslaan van Abel door Kain was niet met voorbedachten rade. Hij krijgt ook een soort teken op zijn hoofd dat hij hiervoor niet gestraft zal worden en dat dient als een soort vrijwaring. Dit teken werd zijn vrijstad. Hij was naar alle waarschijnlijk boos en liep het daar uit de hand. Hij was een driftig mens, hield zichzelf niet meer onder controle en sloeg uit frustratie zijn broer dood. Hij wilde zelfs zijn zonden toedekken (Kaphar).

Met het woord ‘vergeving’ komen we dus vaak in een Babylonische spraakverwarring terecht als we het allemaal op een grote hoop schuiven.

tekening: Gertruud Bakker

Vergeving schenken in het kruiswoord van Jezus heeft dus niet te maken met vooropzet. Alleen God kan in iemands hart kijken wat er daar leefde met betrekking tot schuld en vergeving. Wat voor ons opzettelijk lijkt kan voor God onopzettelijk zijn omdat hij weet wat er omgaat in de persoon. Vergeving is bij opzettelijke schuld een proces met genoegdoening. Dan moet ook het slachtoffer recht worden gedaan door bijvoorbeeld een vergoeding. Door met opzet gedane zondes, kan men vergeving krijgen maar het gaat in de bijbel gepaard met recht en gerechtigheid voor het slachtoffer.

Jezus heeft onze zonden weggedragen, bedekt, verzoend en verstopt met een bordje verboden te graven. Voor de met opzet begane zondes moest Hij de doodstraf ondergaan.

Gebed
Dank u Vader voor alles wat daar volbracht is aan het kruis en leer mij mezelf onder ogen te zien en dat ik geheel afhankelijk ben van uw genade.

Opdracht
Neem een paar steentjes loop ermee naar het water en gooi ze erin en spreek uit wat je zou willen belijden. Zover als het oosten is van het westen, zover doet Hij onze zonden van ons.