Dag 16. Het kraaien van de haan

‘Voordat de haan twee maal gekraaid zal hebben zult u mij driemaal verloochend hebben.’

In de tijd van Jezus kende men drie keer een nachtwake voor de priesters. Bij elke wisseling van de wacht werd er door de priester een oproep gedaan om wakker te worden en te bidden. Door de priester werden verzen uit de psalmen geciteerd waaronder ook Psalm 107:13: ‘Toen zij in de benauwdheid tot de Heere riepen verloste Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden.’

Als Petrus goed geluisterd had wist hij dat hij niet bang hoefde te zijn en dat Jezus er in alles bij was. Het was deze priester die met haan wordt aangeduid in de bijbel.

Belangrijk om te weten is dat kippen en hanen verboden waren in Jeruzalem. Dit vanwege de uitwerpselen en hun constante lawaai. Dat hier een echte haan zou worden bedoeld is dus onmogelijk. Het Griekse woord voor haan is ‘elector’ maar kan ook een man of echtgenoot betekenen. In het Hebreeuws geldt dat even zo. ‘Gaver‘ kan zowel haan als vriend betekenen. Er kraaide geen haan maar wel een priester die opriep voor gebed en vertrouwen op God.

Gebed
Dank U Heer dat in de grootste benauwdheid U erbij bent en dat niet ons kan scheiden van Uw liefde.

Opdracht
Zoek eens een paar teksten op die gaan over angst. Schrijf er twee op en hang ze boven je bed. Dit ter herinnering aan je Hemelse Vader die met je gaat alle dagen van je leven.

Bron: Mishna Bava kama 7:7.