Dag 15. ’Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs’ (deel 2)

Lees: Lukas 23:43

Jezus is daar met twee misdadigers waarbij de ene wordt vrijgesproken en de ander wordt niet vrij- gesproken.

Weet je waar dit beeld nog meer voor komt?

Antwoord: In het Oude testament. Bij de schenker en de bakker.
De bakker wordt schuldig geacht en moet hangen en de schenker wordt vrijgesproken. De Joden geloven dat de Messias een zoon van David moet zijn

tekening: Gertruud Bakker

en een zoon van Jozef. Hierbij wil de evangelist Lukas laten zien dat Hij de zoon van Jozef is. Jozef wist wie er vrij mocht komen en wie er zou sterven. Zo spreekt Jezus ook aan het kruis maar dan gaat het over een geestelijk sterven. De ene mocht eeuwig leven en de ander….? Dat weten we niet.

Er zitten nog meer diepere lagen in:
De bakker – in het geschiedenis verhaal Jozef – liet door de vogels het brood wegpikken. Het brood staat in de bijbel ook als metafoor voor het woord van God. Jezus haalt het in de gelijkenis van de zaaier het ook gedeeltelijk aan. De misdadiger die Gods woord, het brood des levens, wel kende (overal was er onderwijs in Israël) hield zich daar niet aan en hij liet het woord stelen. Hij veronachtzaamde dit brood. De andere zag dat hij dit ook had gedaan maar kreeg inzicht (beeld van de schenker) en daardoor genade door het bloed van Jezus. De een werd vrij gezet (paradijs) de ander niet.

Nog een andere betekenis:
Jezus, Zijn lichaam moest gebroken worden (Beeld van de bakker), sterven, opdat Zijn bloed ons het leven zou geven (Schenker).

Gebed
Dank u Jezus voor uw bloed dat ons heeft vrijgekocht van onze zonde en wij mogen leven ook als wij gestorven zijn. U bent het die ons leven geeft en aan wiens hand we het paradijs in mogen lopen.

Opdracht
Wanneer laat je je Gods woord roven en de mooie dingen die hij in Zijn woord zegt wegnemen?