Dag 14. Het is zondag met rabbi Mosje Leib

Eens werd er om middernacht terwijl rabbi Mosje Leib diep in de Thora was verdiept op het raam geklopt. Buiten stond een dronken boer en hij wilde voor de nacht een slaapplaats hebben. Een ogenblik was het hart van de rechtvaardige rabbi vertoornd en sprak: Wat denkt die dronkenlap wel en wat moet hij hier in huis? Toen antwoordde zijn hart: En wat moet ik in Gods wereld? Als God het met deze boer uithoudt kan ik hem toch niet weigeren? En meteen opende hij de deur en maakte het bed gereed.

Gebed
Dank U Vader dat u het met zondaren zoals wij uithoudt. U bent ervoor naar beneden gekomen vanaf een heilige plaats naar een onheilig oord. Dat is pas genade. Duizendmaal dank hiervoor.

Geen opdracht. Het is zondag.