Dag 12. Jom Kipoer

Lees Leviticus 16: 1-10.

Binnen de Joodse gemeenschap is Jom Kipoer de belangrijkste feestdag van het jaar.  Men komt samen en vast de gehele dag door niet te eten noch te drinken en zichzelf te verootmoedigen. Men doet daarmee als volk een zonden belijdenis. Aan het eind van de dag breekt men het vasten door gejuich (in vroegere tijden door trompetgeschal) en tafels vol eten. Op die dag ging ooit in het oude Israël de hogepriester met de priesters, allen in witte gewaden gekleed, onder gezang en trompetten naar de Tempel. Het leek op een bruiloft en zo zag men het toen ook. De hogepriester mocht als enige de Tempel binnen naar het Heilige der Heiligen om de zonden van het volk weg te dragen en verzoening te doen boven de verzoendeksel.
Zo reinigde hij de Tempel van God die was aangetast door de overtredingen van het volk.
Jezus onze hogepriester heeft dit voor eens en voor altijd volbracht. We hoeven hiervoor geen bokjes of stieren meer te slachten. Jezus zijn executie dag was dus tegelijkertijd de dag van Jom Kipoer. Soms kan het goed zijn om een dag van verootmoediging te hebben om jezelf te onderzoeken op je tekortkomingen en deze te belijden. Het houdt ons nederig wetende dat onze zonden naar het kruis zijn gedragen voor eens en voor altijd.

Gebed
Vader, dank U wel dat eens en voor altijd het offer van Jezus is volbracht en al onze zonden weggedragen zijn door Hem, Jezus onze Heiland en Messias.

Opdracht
Tijdens de dienst van Jom Kipoer werden er twee bokjes voor de hogepriester gebracht en daarop werd het lot geworpen. Eén bokje moest sterven en het andere mocht vrij.
Welke gebeurtenis bij de berechting van Jezus verwijst hiernaar?

Antwoord: lees hier de Oplossing