Dag 1. ‘erech apaiem’ ofwel geduld met een ‘lange neus’

door Gertruud Bakker

In Exodus 34 6-10 worden de dertien eigenschappen van God genoemd.
Een van de vele mooie eigenschappen is geduld. God is geduldig en rijk aan goedertierenheid staat er in deze tekst. Een mond vol kun je wel zeggen. Maar in het Hebreeuws staat er niet geduldig. Er staat ‘erech apaiem’ wat wel vertaald is met geduld, maar letterlijk betekent het: een lange neus (het staat in meervoud, dus neuzen) hebben. Het is een bijzonder woord. God zegt van zichzelf dat Hij een lange neus heeft.

Mozes herinnert de Vader aan deze lange neus in Numeri 14:18. Als God het volk wil uitroeien na het debacle van de tien verspieders. Hij zegt dan letterlijk: ‘U heeft toch een lange neus.’ Waarom een lange neus? Dat klinkt erg raar in onze cultuur en zeker als het om God gaat. Toch kennen wij wel de uitdrukking: briesende neusvleugels. Het wil zeggen dat iemand erg boos is geworden. Gods lange neus heeft te maken met de enorme afstand die Hij heeft tussen Zijn boosheid (denk aan de neusvleugels) en boos worden. Zijn ‘neus’ is zo lang dat het een flinke tijd duurt voordat de boosheid zijn neusvleugels bereikt en Hij ook echt vurig wordt en deze boosheid laat zien. Hij kan boos worden, maar wil daar zo lang mogelijk mee wachten. De bijbel zegt het ook in 1 Korinthe 13: Liefde is geduldig. (Hooglied der liefde)

Elke dag is voor ons een oefening in liefdevol geduldig zijn. Zeker in deze tijd waarin je ziet dat het lontje van sommige mensen steeds korter wordt. De Vader wil dat wij lange neuzen mensen zijn. Dat we heeeeeeeel lang willen wachten voordat we boos worden.

Gebed
Heer U bent een God van geduld en liefde. Leer mij geduld. Te wachten tot ik spreek, en niemand te veroordelen die een andere mening aanhangt. Leer mij niet het eigen belang te zoeken maar Uw belang in alles. Leer mij mijn boosheid onder controle te krijgen. Amen

Kinderen
Schrijf alle dingen die je boos maken op een papiertje en stop die in een pot met een snoepje eraan vast gemaakt.
Breng alle boosheden bij God in gebed en kijk na een tijdje of het al beter gaat en zo ja, neem dan je papiertje uit de pot en eet dan het snoepje op wat erbij hoort. Of maak een lange neus, door een driehoek in het midden te vouwen en schrijf op de zijkanten wanneer je echt getriggerd wordt en je jezelf laat gaan. Vouw de korte kant om en maak er twee elastiekjes aan en zet hem op. Kijk bij elkaar waardoor die ander gauw boos wordt en help hem erbij als het even niet lukt. Breng alles het in gebed bij de Vader in de Hemel.