CEO: HR moet veel grotere rol spelen

CEO’s zien hun relatie met de HR-directeur eerder als hecht en vertrouwelijk, dan als essentieel voor de strategie van de organisatie. Maar ze willen wel dat HR een sleutelrol inneemt.

Dat blijkt uit het onderzoek CEO perspectives – How HR can take on a bigger role in driving growth van de Economist Intelligence Unit, gesponsord door Oracle en IBM.

Hoewel de CEO en de HR-directeur beide vinden dat HR een sleutelrol moet vervullen in het opstellen en waarmaken van de organisatiestrategie, blijkt dat in werkelijkheid nog lang niet altijd het geval te zijn. CEO’s zijn meer geneigd om hun relatie met de HR-directeur te beoordelen als hecht en vertrouwelijk, dan dat zij geloven dat HR daadwerkelijk onmisbaar is voor de strategie. Slechts iets meer dan de helft van de CEO’s (55%) gelooft dat HR een sleutelrol speelt in de strategische planning van de organisatie. Maar ruim twee derde (70%) wil wel dat de HR-directeur deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

41 procent van de CEO’s denkt dat de HR-directeuren te veel focussen op processen en regeltjes, en 37 procent gelooft dat HR de business niet genoeg begrijpt. Slechts de helft van de ondervraagde CEO’s vindt dat HR goed werk verricht als het gaat om talentontwikkeling, en 42 procent denkt dat HR goed bezig is met leiderschapsopvolging.

Van de ondervraagde CEO’s maakt het merendeel (53%) zich zorgen over gebrek aan talent binnen de organisatie. 49 procent denkt dat de organisatie in de komende twaalf maanden zal worden geschaad door te weinig leidinggevend talent, en 48 procent vreest dat de individuele belangen van de werknemers niet in lijn zijn met de doelen van de organisatie. 42 procent denkt dat de medewerkertevredenheid zorgwekkend laag is.

De meeste CEO’s (46%) hebben één tot vijf uur per maand contact met hun HR-directeur, 29 procent ziet het hoofd van HR zes tot tien uur per maand. Slechts 4 procent van de ondervraagde CEO’s spreekt zijn of haar HR-directeur helemaal nooit.

Bron: pwdegids.nl